Wijziging Bouwbesluit 2012 2e herziening EPBD

Met dit besluit wordt invulling gegeven aan de verplichtingen die voortvloeien uit Richtlijn 2018/844/EU, ofwel de tweede herziening van de Richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD III)

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 12-07-2019
Einddatum consultatie 12-08-2019
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Keten-ID 10025
Onderwerpen Bouwen en verbouwen Energie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Stakeholders op het terrein van de gebouwde omgeving vertegenwoordigd, zoals Aedes, Woonbond, Techniek Nederland, Bouwend Nederland, NVTB, VNO-NCW, MKB Nederland en de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht, de installatiesector, keuringsinstanties en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het besluit bevat diverse wijzigingen waarvan sommigen zullen leiden tot regeldruk of administratief belastend zijn voor de doelgroepen. Zie hiervoor onderdeel 4 van het algemeen deel van de toelichting op het ontwerpbesluit.

Waarop kunt u reageren

Uw reactie wordt gevraagd op het ontwerpbesluit voor zover voor u relevant en op de toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Effectentoetsen
Toelichting op IAK vragen