Tweede wijzigingsregeling 2024 IenW Omgevingsregeling

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat actualiseert de kaarten die in de Omgevingsregeling zijn aangewezen. Het gaat om de kaarten die de begrenzingen aangeven rondom hoofdspoor, rijkswateren, waterkeringen en autowegen. Er ontstaan regelmatig veranderingen in de ligging van deze grenzen, door bouwwerkzaamheden of door verbetering van het kaartmateriaal zelf. Twee keer per jaar brengt het ministerie alle veranderingen bij elkaar in een nieuwe kaart in het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Nieuwe versie concept regeling toegevoegd, 25 maart 2024

Op de IC-website is de conceptregeling vervangen. Er zat een typefout in, waardoor een link niet werkte. Hopelijk werkt alles nu wel goed.