Wijziging Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van het Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur. De wijziging gaat over voorrangsregels bij de verdeling van capaciteit op het spoor. De wijziging regelt dat binnenlands personenvervoer dat onder concessie rijdt voorrang krijgt op binnenlands personenvervoer dat in zogeheten open toegang rijdt (open toegang betekent dat ook partijen zonder concessie passagiersdiensten mogen aanbieden).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-09-2022
Einddatum consultatie 02-10-2022
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 13853
Onderwerpen Spoor

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Infrabeheerders van de Nederlandse hoofdspoorweginfrastructuur;
• Personenvervoerders op het spoor;
• Binnenlandse reizigers.

Het doel van het gewijzigde besluit is om bij schaarste op de spoorinfrastructuur te kunnen prioriteren tussen binnenlands personenvervoer dat onder concessie rijdt en binnenlands personenvervoer dat in open toegang rijdt. Binnenlands concessievervoer zal een hogere prioriteit krijgen dan binnenlands personenvervoer dat in open toegang rijdt, om daarmee te zorgen voor kwaliteit en stabiliteit voor de reiziger.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het gevolg van deze wijziging in regelgeving is dat binnenlands concessie-personenvervoer op de hoofdspoorweginfrastructuur voorrang krijgt op binnenlands opentoegang-personenvervoer. De huidige situatie op het hoofdrailnet blijft daarmee in grote mate geborgd.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 2 oktober 2022 via deze website reageren op alle onderdelen van de regeling en de toelichting.

Verwacht u dat de regeling effect zal hebben op u of uw organisatie, en zo ja, op welke manier? Zijn er effecten van de regeling die niet beschreven staan in de toelichting en zo ja, welke zijn dit?

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur

Bron: wetten.overheid.nl

23 augustus 2023: Advies RvS in de Staatscourant

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

Kamerbrief dd 12 juni 2020

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

publicatie in het Staatsblad

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl