Besluit tenuitvoerlegging tuchtrechtspraak gerechtsdeurwaarders en notarissen

Dit besluit regelt de tenuitvoerlegging van beslissingen tot het opleggen van een boete of proceskostenveroordeling door de tuchtrechters op grond van de Gerechtsdeurwaarderswet (Gdw) en de Wet op het notarisambt (Wna).

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 0 reacties op deze consultatie openbaar.