Besluit tenuitvoerlegging tuchtrechtspraak gerechtsdeurwaarders en notarissen

Dit besluit regelt de tenuitvoerlegging van beslissingen tot het opleggen van een boete of proceskostenveroordeling door de tuchtrechters op grond van de Gerechtsdeurwaarderswet (Gdw) en de Wet op het notarisambt (Wna).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 20-06-2017
Einddatum consultatie 31-07-2017
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Dit besluit regelt de tenuitvoerlegging van beslissingen tot het opleggen van een boete of proceskostenveroordeling door de tuchtrechters op grond van de Gerechtsdeurwaarderswet (Gdw) en de Wet op het notarisambt (Wna). De met tuchtrechtspraak belaste instantie in eerste aanleg voor gerechtsdeurwaarders is de kamer voor gerechtsdeurwaarders te Amsterdam. De tuchtrechtspraak over notarissen wordt in eerste aanleg uitgeoefend door de vier kamers voor het notariaat gelegen in de ressorten. Voor beide geldt dat hoger beroep kan worden ingesteld bij het gerechtshof Amsterdam.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De tuchtrechters voor gerechtsdeurwaarders en notarissen.

Verwachte effecten van de regeling

De regeling maakt het mogelijk dat tuchtrechters voor gerechtsdeurwaarders en notarissen een geldboete of proceskostenveroordeling efficiënt kunnen innen.

Doel van de consultatie

Burgers en organisaties informeren over de regeling en hen de gelegenheid bieden om hun visie hierop te geven.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Er kan op de gehele regeling worden gereageerd.