Wet transparantieregister zorg

Reactie

Naam Aan Bod kwetsbaarsten, niet afhankelijk burgerinitiatief anno 19978 (Hr. F. Meuter)
Plaats Groningen
Datum 11 juni 2019

Vraag1

Worden met dit wetsvoorstel alle mogelijkheden die de industrie heeft om medische beroepsbeoefenaren te beïnvloeden zichtbaar, of zijn er nog steeds sluipwegen mogelijk?
Sluipwegen kunnen zijn het in het vooruitzicht stellen van royaal belonende carriereposities voor de beoogde omzet/afnemende "prooi", hetzij voor de persoon der gesprekspartner zelf hetzij voor bloedverwanten resp. close friends resp. levenspartner, te meer als het gaat om contracten met een horizon van vele jaren.
De minimumtermijn tussen afscheid van de inkopende partij en de nieuwe job uit de koker van de verkopende partij dient wellicht minimaal twee jaar te zijn,
en bij zeg een contract voor een leveringstermijn van bijvoorbeeld tien jaar dient de vigerende leveringstermijn plus zeg twee jaar te zijn. Rekening houden terzake met denkbare rol als influencer der gesprekspartner zonder op de loonlijst te staan van de inkopende partij, dus een dergelijke verstandhouding tussen inkopende gesprekspartner tot de inkopende partij wel degelijk scherpzinnig coveren om onfrisse praktijken de pas af te snijden.

Vraag2

Welke verbeteringen in dit wetsvoorstel zijn mogelijk?
Beloningen nog maanden na afloop van de zo onschuldig ogende relatie de pas afsnijden, denk aan jobs en dit met inbegrip van jobs van bevriende knopen in de netwerken van de gesprekspartner aan de inkopende zijde.