Wet transparantieregister zorg

Initiatiefwetsvoorstel van Lilianne Ploumen (PvdA) dat regelt dat alle transacties groter dan vijftig euro, tussen farmaceutische – en hulpmiddelenindustrie enerzijds en beroepsbeoefenaar of patiëntenvereniging anderzijds moeten worden gemeld in een openbaar register.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 29-04-2019
Einddatum consultatie 10-06-2019
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Initiatiefwet
Organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Onderwerpen Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

patiënten en consumenten, artsen en andere beroepsbeoefenaren medische sector, farmaceutische industrie, medische hulpmiddelen leveranciers

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

transparantie ten aanzien van (mogelijke) beïnvloeding van de medische sector door farmaceutische- en hulpmiddelenindustrie

Waarop kunt u reageren

er kan worden gereageerd op het initiatiefwetsvoorstel

Downloads