Transparantie maatschappelijke organisaties

Reactie

Naam Protestantse Kerk (mr G.H. de Soeten)
Plaats Gouda
Datum 22 januari 2019

Vraag1

Welke objectieve, niet-discriminatoire criteria kunnen worden gebruikt om categorieën van maatschappelijke organisaties vrij te stellen van de verplichting om een donatieoverzicht openbaar te maken?
1. Privacy redenen. Mensen willen niet bekend staan als grote gevers, en dit heeft bovendien ook veiligheidsrisico's voor hen.
2. Het heeft daardoor een potentieel zeer negatieve impact op het geefgedrag aan bijvoorbeeld kerken die daar voor bijzonder projecten (nieuwbouw, verbouw, onderhoud, missionaire stadsprojecten) zo zeer afhankelijk van zijn.
Dit is dus een heel slecht doordacht wetsvoorstel.

Vraag2

Welke objectieve, niet-discriminatoire criteria kunnen worden gebruikt om categorieën van stichtingen vrij te stellen van de verplichting om de balans en staat van baten en lasten openbaar te maken?
Wij geven u sterk in overweging als u inzicht in donaties wil tot niet-openbare bekendmaking aan bijvoorbeeld de belastingdienst over te gaan.

Bijlage