Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Transparantie maatschappelijke organisaties

Het conceptwetsvoorstel strekt er toe dat maatschappelijke organisaties, waaronder religieuze en levensbeschouwelijke organisaties, grote donaties die zij hebben ontvangen openbaar maken. Stichtingen worden verplicht om hun balans en staat van baten en lasten openbaar te maken. Het voorstel strekt ter uitvoering van het regeerakkoord.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
21-12-2018
Einddatum consultatie
22-02-2019
Status
Actief
Type consultatie
Wet
Organisatie
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen
Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Maatschappelijke organisaties in de vorm van stichtingen, verenigingen en kerkgenootschappen, belanghebbenden zoals leden, donateurs, gemeenten.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Meer inzicht in de herkomst van grote donaties aan maatschappelijke organisaties.
Meer inzicht in de balans en de staat van baten en lasten van stichtingen.

Waarop kunt u reageren

Conceptwetsvoorstel en concept-memorie van toelichting.

Met name wordt gevraagd welke objectieve, niet-discriminatoire criteria gebruikt kunnen worden om:
1) categorieën van maatschappelijke organisaties vrij te stellen van de verplichting om een donatieoverzicht openbaar te maken;
2) categorieën van stichtingen vrij te stellen van de verplichting om de balans en staat van baten en lasten openbaar te maken.

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Uitleg over wat IAK vragen zijn

Acties

Delen regeling