Wetsvoorstel tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15

De financiële ruimte op de Rijksbegroting voor de aanleg van Rijksinfrastructuur is beperkt. Voor twee projecten biedt tolheffing uitkomst. Het gaat om de Blankenburgverbinding, een nieuwe weg die de A15 en de A20 ten westen van Rotterdam met elkaar verbindt, en om de ViA15. Dit is een doortrekking van de A15 vanaf knooppunt Valburg naar de A12 bij Zevenaar. Het voorstel voor een Wet tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 maakt de tolheffing op de genoemde verbindingen juridisch mogelijk.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 25 november 2016

Per 15 maart 2016 in werking getreden.

Link toegevoegd, 25 november 2016

Geldend van 15 maart 2016 t/m heden.

Inhoudelijke reactie verslag, dd 29 mei 2015, 8 juni 2015

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft het ontwerp-wetsvoorstel “Wet tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15” in de periode van 26 mei tot en met 23 juni 2014 opengesteld voor openbare internetconsultatie. Op 19 augustus 2014 is het verslag met daarin een samenvatting van de ingediende reacties gepubliceerd. Het ontwerpwetsvoorstel is op een aantal punten aangepast en verduidelijkt. Op de website is het verslag met toelichting van het ministerie van IenM gepubliceerd.

Vervolg - verslag inclusief bevindingen , 30 oktober 2014

Na verwerking van de opmerkingen in deze internetconsultatie moet de Ministerraad nog instemmen met de adviesaanvraag aan de Raad van State. Na accordering in de Ministerraad wordt de conceptwetgeving voor advisering naar de Raad van State gestuurd. De publicatie, met daarin een weergave op hoofdlijnen van de ontvangen reacties (zie consultatie rapport) en tot welke aanpassingen dit in de conceptwetgeving heeft geleid, zal naar verwachting in het voorjaar van 2015 plaatsvinden.

Inhoudelijke reactie verslag, dd 29 mei 2015, 19 augustus 2014

De minister van IenM heeft het ontwerp-wetsvoorstel “Wet tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15” in de periode van 26 mei tot en met 23 juni 2014 opengesteld voor openbare internetconsultatie. Op 19 augustus 2014 is het verslag met daarin een samenvatting van de ingediende reacties gepubliceerd. Het ontwerpwetsvoorstel is op een aantal punten aangepast en verduidelijkt. Op de website is het verslag met toelichting van het ministerie van IenM gepubliceerd.