Herziening Wet bekostiging financieel toezicht

Met dit wetsvoorstel wordt de Wet bekostiging financieel toezicht herzien. De opzet van de wet wordt gewijzigd. De uitgangspunten voor de doorberekening van de toezichtkosten aan de sector worden bij wet geregeld. De uitwerking van de verdeling vindt bij lagere regelgeving plaats. De uitgangspunten bij de doorberekening blijven inhoudelijk gelijk.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 05-07-2017
Einddatum consultatie 16-08-2017
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

personen en organisaties die actief zijn op de financiële markten
de toezichthouders op de financiële markten

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het wetsvoorstel maakt het mogelijk om in de toekomst de kostenverdeling voortvarender aan te laten sluiten bij de toezichtpraktijk. De gewijzigde kostenverdeling wordt bij algemene maatregel van bestuur vastgesteld en maakt dus geen onderdeel uit van dit wetsvoorstel.

In de algemene uitgangspunten bij de doorberekening van de kosten van het financieel toezicht vinden geen wijzigingen plaats. Het totaal van de kosten voor de sector blijft daarmee gelijk.

Waarop kunt u reageren

gehele voorstel en memorie van toelichting

Downloads