risicocriteria financiële toetsing en VOG-plicht

Deze AMvB bevat een uitwerking van de criteria die bepalen wanneer een professionele standaard of voorgedragen kwaliteitsstandaard mogelijke substantiële financiële gevolgen heeft.
Ook bevat deze AMvB een aanpassing van de situaties waarin zorgaanbieder in bezit moet zijn van verklaring van goed gedrag (VOG)

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 04-03-2020
Einddatum consultatie 01-06-2020
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Onderwerpen Organisatie en beleid Ziekten en behandelingen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De bepalingen over de risicocriteria raken (organisaties van) zorgaanbieders en zorgverleners, (organisaties van) zorgverzekeraars en uitvoerders van de Wet langdurige zorg (Wlz), en cliëntenorganisaties die betrokken zijn bij het opstellen van (onderdelen van een) professionele standaard en kwaliteitsstandaarden.
De bepalingen over de aanpassing van de VOG raakt huisartsen die waarnemen in Wlz-instellingen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Verwachte effecten risicocriteria: jaarlijks zullen circa drie kwaliteitsstandaarden onder de financiële toetsing van het Zorginstituut vallen en moeten tripartiete partijen die deze kwaliteitsstandaarden hebben voorgedragen mogelijkerwijs aanvullende vragen van de NZa ten behoeve van de budgetimpactanalyse beantwoorden. De indicatie van de omvang van de regeldrukgevolgen is geschat op totaal ca. € 6.930,–.
Met dit wijzigingsbesluit is daarnaast een uitzondering op de VOG plicht opgenomen voor huisartsen die incidenteel zorg verlenen in de ANW-uren bij Wlz-instellingen. De verwachting is dat door deze wijziging de structurele regeldruk die voortvloeit uit het Uitvoeringsbesluit Wkkgz zal dalen. In welke mate is niet op voorhand te bepalen, omdat niet vooraf landelijk vast te stellen is hoeveel minder huisartsen een VOG moeten opvragen als gevolg van deze uitzondering. Echter, iedere keer dat een nieuwe VOG opgevraagd moet worden, kost dat 56 euro.

Waarop kunt u reageren

Op beide onderdelen van de AMvB kan worden gereageerd

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen