Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijz Besluit onderstand BES ivm introductie toeslag AOV

Het doel van het wijzigingsbesluit is om de inkomenspositie van alleenstaande AOV-gerechtigden te verbeteren.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 10-12-2018
Einddatum consultatie 18-01-2019
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 9789
Onderwerpen Ouderen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het wijzigingsbesluit heeft gevolgen voor AOV-gerechtigden die rechtmatig verblijven in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De belanghebbende moet volledig aan de voorwaarden voor het recht op algemene onderstand voldoen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De toeslag moet ervoor zorgen dat de inkomenspositie van alleenstaande AOV-gerechtigden verbetert.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op alle onderdelen.

Downloads

  • Concept regeling

    Ontwerp-besluit houdende wijziging van het Besluit onderstand BES in verband met het introduceren van een toeslag bij de AOV-gerechtigde leeftijd en enkele technische wijzigingen

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    IAK Toeslag alleenstaande AOV-gerechtigden BES

Externe bronnen

Grondslag Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Besluit onderstand BES

Bron: wetten.overheid.nl
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling