De verbetering van regelgeving over lijsten van toegestane diersoorten

Deze wijziging zorgt ervoor dat de criteria die worden gebruikt om te bepalen welke dieren geschikt zijn om te worden gehouden (huis- en hobbydierenlijst) aansluiten bij de meest recente wetenschappelijke inzichten. Ook regelt deze wijziging dat er voor de lijst waarop staat met welke dieren er opgetreden mag worden (circusdierenlijst) een toegankelijke procedure komt om de lijst te wijzigen of bezwaar te maken.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 38 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: