Besluit toegankelijkheid voor personen met een handicap of chronische ziekte

In deze consultatie wordt het conceptbesluit voorgelegd waarin nadere regels worden gesteld ter uitvoering van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 592 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: