Besluit toegankelijkheid voor personen met een handicap of chronische ziekte

Reactie

Naam Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (Drs. J. Visscher)
Plaats Utrecht
Datum 7 november 2016

Vraag1

Wat vindt u van de wijze waarop de geleidelijke verwezenlijking van algemene toegankelijkheid en eenvoudige voorzieningen zijn verwoord?
De VGN deelt de teleurstelling van de Alliantie voor de Implementatie van het VN-verdrag en vele anderen over het concept ‘Besluit Toegankelijkheid’ vanwege onderstaande drie redenen.

1) Versmalling van de norm: hoewel het begrip ‘algemene toegankelijkheid’ niet duidelijk wordt gedefinieerd, lijkt het conceptbesluit vooral betrekking te hebben op de toegankelijkheid van gebouwen. Wat ons betreft gaat het ook om algemene toegankelijkheid van andere domeinen (bijv. websites, openbaar vervoer, onderwijs).

2) Afzwakking van de norm: in het conceptbesluit worden veel mogelijke redenen genoemd waarom algemene toegankelijkheid nog niet hoeft te worden gerealiseerd, zonder een tijdpad aan te geven op welke termijn algemene toegankelijkheid wel moet worden gerealiseerd. Daarmee dreigt het in feite een vrijblijvende norm te worden.

3) Rol van de overheid: de Rijksoverheid geeft zichzelf een te bescheiden, vooral monitorende, rol. Als verdragspartner mag van de Rijksoverheid juist een voortrekkersrol in de implementatie verwacht worden.