Besluit toegankelijkheid voor personen met een handicap of chronische ziekte

Reactie

Naam Alliantie voor de Implementatie van het VN-verdrag (T Hardick)
Plaats Utrecht
Datum 4 november 2016

Vraag1

Wat vindt u van de wijze waarop de geleidelijke verwezenlijking van algemene toegankelijkheid en eenvoudige voorzieningen zijn verwoord?
Geen ambitie, slordig proces en gevaar voor waarmaken VN-verdrag

De voorliggende aanvullende maatregel van bestuur (AMvB) is door de Alliantie met verbijstering en ontgoocheling ontvangen. Verbijstering door het vage en vrijblijvende karakter van de AMvB en ontgoocheling door het gebrek aan ambitie, die bij de ratificatie nog duidelijk aanwezig was.

De Alliantie is ook teleurgesteld over het proces waarin deze AMvB tot stand is gekomen. De AMvB is niet met de Alliantiepartners besproken, terwijl die verwachting vooraf wel door VWS gewekt werd. In plaats daarvan heeft de AMvB van maart tot eind oktober dit jaar op zich laten wachten. Met als resultaat een te korte consultatieronde, onder druk van de naderende Tweede Kamer verkiezingen komend jaar. De datum van de verkiezingen was in maart ook al bekend…

De Alliantie moet nu op een te korte termijn reageren op een stuk dat dermate onder de maat is dat het zelfs een bedreiging vormt voor de implementatie van het VN-verdrag.

Bijlage