Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Tijdelijke uitgifte frequentieruimte laag 6 voor lokale digitale radio-omroep

Reactie

Naam Bie Os miujn streekomroep, Omroep Westelijke Mijnstreek (Dhr. R.A. de Pree)
Plaats Urmond
Datum 29 november 2019

Vraag1

Wilt u reageren op de conceptregeling, de conceptvergunning, of het conceptbesluit tot wijziging van het Nationaal Frequentieplan 2014? Dan kunt u hier uw reactie geven.

BIEOS wil graag enkele zaken aangepast hebben en ziet graag dat:

• allotments 80 en 81 worden samengevoegd (zie de gebiedsillustratie);
• er moet (zeer beperkt) rekening wordt gehouden met dekking in het zuiden van allotment 79, in verband met de gebiedsomissie bij SOL2 (door samengaan SOL2 en OR6);
• Voorafgaand aan de voorgenomen frequentiewissel tussen laag 3 en 4, zou kanaal 5A alvast in gebruik kunnen worden genomen, waarmee ook het gecombineerde allotment 80/81 frequentieruimte heeft;
• de omroepen in dit gecombineerde allotment hiervoor gebruik kunnen maken van afdoende zendvermogen;
• de beperking van het aantal programma's in een multiplex en de reservering 50% publieke omroep/commerciële omroep geschrapt worden.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht