Tijdelijke uitgifte frequentieruimte laag 6 voor lokale digitale radio-omroep

Vooruitlopend op de definitieve resultaten is binnen de Taskforce Radio afgesproken om, waar mogelijk, frequentieruimte in de zogenoemde laag 6 tijdelijk uit te geven t.b.v. (lokale) digitale radio-omroep (brief van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 1 april 2019, Kamerstukken II 2018/19, 24095, nr 463). Deze frequentieruimte zal worden uitgegeven op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 22-10-2019
Einddatum consultatie 03-12-2019
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen ICT Overige economische sectoren Media

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Lokale publieke media-instellingen, commerciële omroepen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het verwachte effect van de conceptregeling, de conceptvergunningen, en het conceptbesluit tot wijziging van het Nationaal Frequentieplan 2014, is dat er in een aantal allotments in laag 6 frequentieruimte beschikbaar komt voor lokale publieke media-instellingen en commerciële omroep. Binnen de beschikbare allotments is aanvankelijk 6/12e deel gereserveerd voor lokale publieke media-instellingen en 6/12e deel voor commerciële omroep.

Door de beschikbare frequentieruimte te verdelen op volgorde van binnenkomst van de aanvragen, zijn de administratieve lasten voor burgers en bedrijfsleven relatief laag.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op de conceptregeling, de conceptvergunningen voor publieke en commerciële omroep, en het conceptbesluit tot wijziging van het Nationaal Frequentieplan 2014. De conceptvergunningen en het conceptbesluit tot wijziging van het Nationaal Frequentieplan 2014 treft u aan onder "Overige documenten".

Downloads

Overige documenten