Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Tijdelijke uitgifte frequentieruimte laag 6 voor lokale digitale radio-omroep

Reactie

Naam RTV Scheldemond (programmaleiding RTV Scheldemond A Brakman)
Plaats Oostburg
Datum 27 november 2019

Vraag1

Wilt u reageren op de conceptregeling, de conceptvergunning, of het conceptbesluit tot wijziging van het Nationaal Frequentieplan 2014? Dan kunt u hier uw reactie geven.
Wij zouden graag het volgende aangepast zien:
• de allotments 69 en 70 worden samengevoegd, bij voorkeur ook nog met allotmentgebied 68
(zie de gebiedsillustratie in de bijlage);
• Er mogen volgens de conceptregeling maar maximaal 12 omroepen in één multiplex. Hieraan vast houden vinden wij niet verstandig en volstrekt onnodig. Dit lijdt onherroepelijk tot hogere kosten per deelnemend radiostation. Wij willen dan ook dat deze regel geschrapt wordt. Er is dan geen sprake meer van kunstmatige schaarste en de reservering van 50% voor publieke lokale omroepen kan dan meteen ook komen te vervallen.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht