Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van de Tijdelijke tegemoetkomingsregeling KO zonder overheidsvergoeding in verband met de derde sluitingsperiode

De buitenschoolse opvang was i.v.m. coronavirus van 21 december 2021 tot 10 januari 2022 gesloten. Personen die kinderopvang afnemen zonder enige vorm van overheidsvergoeding en de kosten tijdens de sluiting geheel zelf dragen, worden tegemoet gekomen. Hiervoor is de regeling ‘Tijdelijke tegemoetkomingsregeling kinderopvang zonder overheidsvergoeding (TTKZO)’ opgezet. Personen kunnen de tegemoetkoming twee maanden bij de SVB aanvragen, naar verwachting vanaf 1 oktober t/m 1 december 2022.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 30-04-2022
Einddatum consultatie 27-05-2022
Status Actief
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 13931
Onderwerpen Gezin en kinderen

Geef uw reactie op deze consultatie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De doelgroep van de regeling is personen die gebruik maakten van de buitenschoolse opvang (bso) in de periode van 21 december 2021 tot 10 januari 2022 zonder overheidsfinanciering en de kosten geheel zelf droegen. In deze periode was de bso op last van de overheid gesloten, wegens de coronapandemie. Indien personen hun facturen gedurende de sluitingsperiode hebben doorbetaald, komen zij in aanmerking voor een tegemoetkoming van deze kosten. Naar verwachting betreft het hier circa 3.000 kinderen en 2.000 huishoudens.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het verwachte effect van de regeling voor de doelgroep is positief op financieel gebied: zij ontvangen een financiële tegemoetkoming voor de kosten van buitenschoolse opvang tijdens de derde sluitingsperiode. Hen is gevraagd de facturen door te betalen om de sector overeind te houden, waarbij de overheid heeft gecommuniceerd dat hiervoor een tegemoetkoming zal worden geregeld. Het laatste is in deze regeling vastgelegd.

Personen die onder de doelgroep vallen kunnen naar verwachting vanaf 1 oktober tot en met 1 december 2022 de tegemoetkoming aanvragen bij de SVB. De regeling is op aanvraag omdat bij de overheid niet bekend is wie gebruik maakt van kinderopvang zonder overheidsvergoeding. Qua tijdslast zullen personen circa een uur bezig zijn met het invullen van het aanvraagformulier, het aanleveren van betaalde bso-facturen over de genoemde periode en het aanleveren van het door de kinderopvang gevalideerde formulier met de opvanggegevens.

De regeling is nagenoeg hetzelfde als de vorige regeling voor de eerste twee sluitingsperioden. Een groot deel van de doelgroep zal daardoor al bekend zijn met de aanvraagprocedure en de effecten van de regeling. De aanvraagperiode betreft twee maanden. Communicatie rondom de aanvraag zal tijdig worden gestart.

Waarop kunt u reageren

Gezien de uitvoering van deze regeling vanaf (naar verwachting) 1 oktober 2022 is voorzien en de invoering derhalve enige spoed vereist, is de consultatieperiode vier weken. De consultatie zal openstaan tot en met 27 mei 2022.

U kunt reageren op alle onderdelen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling