Tijdelijke subsidieregeling omschakeling naar verwerking circulaire plastics

Reactie

Naam A Lam
Plaats Alkmaar
Datum 29 maart 2024

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? U kunt via deze website reageren op alle onderdelen van de regeling en de toelichting. Verwacht u dat de regeling effect zal hebben op u of uw organisatie?
Voor welk probleem is dit een oplossing, voor de milieuvervuiling (microplastics, plasticsoep) of voor het gebruik van fossiele grondstoffen die vroeg of laat extra CO2 in de lucht brengen?

De beste remedie tegen de milieuvervuiling is biologisch afbreekbaar plastic. Ik weet niet of "biogebaseerd plastic" hetzelfde is. Ik kan me voorstellen dat uit biologische grondstoffen ook plastics gemaakt kunnen worden die niet afbreekbaar zijn. NB Op de keper beschouwd zijn fossiele grondstoffen ook van biologische origine.

Als het erom gaat het gebruik van fossiele grondstoffen terug te dringen vraag ik me af of het niet generieker kan. In plaats van een financiële prikkel aan het eind van elke keten, zoals nu even de plastics en straks weer iets anders, kan de internationale gemeenschap beter een CO2-bronheffing opleggen aan de leveranciers van fossiele grond- en brandstoffen (op basis van de hoeveelheid CO2 die vrijkomt als al het geleverde uiteindelijk wordt verbrand), zodat de klimaatprijs doorwerkt in alle uithoeken van de vrije markt en in het bijzonder "goede" plastics ook zonder subsidie al economisch aantrekkelijker worden dan "foute".

Ik vind dat Nederland zich in de internationale politiek hiervoor sterk moet maken, en ook voor subsidie aan landen waarvan de CO2-uitstoot netto aan het dalen is, evenredig aan de hoeveelheid daardoor bespaarde uitstoot. Deze financiële prikkels moeten intensiever worden naarmate de CO2-concentratie in de lucht dichter bij de kritieke waarde komt waarboven volgens wetenschappers de gevolgen letterlijk niet meer te overzien zijn.