Tijdelijke subsidieregeling omschakeling naar verwerking circulaire plastics

Reactie

Naam Vereniging Afvalbedrijven (Secretaris GJU van Kooten)
Plaats Den Bosch
Datum 9 april 2024

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? U kunt via deze website reageren op alle onderdelen van de regeling en de toelichting. Verwacht u dat de regeling effect zal hebben op u of uw organisatie?
Het is goed te zien dat het Ministerie van I&W de zorg deelt dat gerecycled plastic nu niet goed kan concurreren met virgin plastic en met voorstellen komt om de toepassing van recyclaat te stimuleren. De voorgestelde maatregel lijkt ons echter niet effectief. Onlangs hebben wij een brandbrief naar demissionair staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat gestuurd met het verzoek om voor de zomer van 2024 met oplossingen te komen. In deze brandbrief staan drie suggesties opgenomen:

1. Ondersteun de marktprijs van recyclaat (de grondstof voor gerecyclede producten) met een vast bedrag per ton.
2. Maak de circulaire inkoopdoelstellingen consistent met de plastic recyclingdoelstellingen.
3. Voer een CO2-kredietsysteem in voor het toepassen van gerecycled plastic.

Eerder onderzoek heeft al uitgewezen dat het gat tussen virgin en secundair plastic groot is. Een subsidieregeling met een maximumbedrag van €25.000,00 is een begin, maar in onze ogen niet voldoende om de markt van virgin naar secundair te overbruggen.

Zie ook: https://www.vno-ncw.nl/weekbulletin/crisis-plastic-sorteer-en-recyclingindustrie
En: Crisis in plastic sorteer- en recyclingindustrie (verenigingafvalbedrijven.nl)