Tijdelijke subsidieregeling omschakeling naar verwerking circulaire plastics

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Amsterdam
Datum 28 maart 2024

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? U kunt via deze website reageren op alle onderdelen van de regeling en de toelichting. Verwacht u dat de regeling effect zal hebben op u of uw organisatie?
De gemeente Amsterdam is een belangrijke speler bij het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. Plastic is hierbij een van de belangrijkste afvalstromen.
Daarnaast heeft de gemeente als doelstelling dat in 2050 het materiaal- en grondstofgebruik volledig circulair moet zijn. Voor de gemeente Amsterdam is daarom van groot belang dat het plasticafval op een efficiënte manier wordt verzameld, verwerkt en gerecycled.
Er zijn in onze gemeente verschillende bedrijven actief die zich bezighouden met de scheiding en verwerking van plasticafvalstromen. De producenten van plasticrecyclaat ervaren op dit moment grote problemen om te kunnen concurreren op de Europese en wereldmarkt omdat er sprake is van een ongelijk speelveld tussen producenten van plastic recyclaat en virgin plastics. Dit heeft onlangs geleid tot het faillissement van het in Amsterdam gevestigde Umincorp.
De tijdelijke subsidieregeling omschakeling naar verwerking circulaire plastics is een goede aanzet om de verwerkers van kunststoffen te helpen bij het wegnemen van risico’s bij het gebruik van recyclaten als grondstof voor hun producten. Echter deze regeling zal weinig zoden aan de dijk zetten om het grootste knelpunt, namelijk het ongelijke speelveld voor gerecyclede plastics ten opzichte van virgin plastics, weg te nemen.
Zolang de Europese regelgeving voor het verplicht stellen van het gebruik van plastic recyclaat en een Europese CO2-heffing op geïmporteerde virgin plastics op zich laat wachten bestaat het risico dat meer plasticrecyclers zullen omvallen. We willen de nationale overheid vragen om te overwegen om ook een regeling in te stellen die plastic recylcers ondersteunt bij het overbruggen van de periode waarin de nieuwe EU-wetgeving in werking treedt.