Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid mondhygiënist

Deze algemene maatregel van bestuur (amvb) start een experiment om mondhygiënisten binnen hun deskundigheidsgebied de bevoegdheid te geven zelfstandig bepaalde voorbehouden handelingen te verrichten (artikel 7). Gedurende de experimenteerperiode van vijf jaar wordt onderzocht of mondhygiënisten daadwerkelijk in staat zijn zelfstandig deze voorbehouden handelingen te verrichten. Op deze manier is het streven om tot een taakherschikking in de mondzorg te komen. Er zal een evaluatie plaatsvinden.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 727 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: