Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid mondhygiënist

Deze algemene maatregel van bestuur (amvb) start een experiment om mondhygiënisten binnen hun deskundigheidsgebied de bevoegdheid te geven zelfstandig bepaalde voorbehouden handelingen te verrichten (artikel 7).
Gedurende de experimenteerperiode van vijf jaar wordt onderzocht of mondhygiënisten daadwerkelijk in staat zijn zelfstandig deze voorbehouden handelingen te verrichten. Op deze manier is het streven om tot een taakherschikking in de mondzorg te komen. Er zal een evaluatie plaatsvinden.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 05-09-2016
Einddatum consultatie 03-10-2016
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Onderwerpen Organisatie en beleid Ziekten en behandelingen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het starten van een experiment waarbij mondhygiënisten gedurende een periode van vijf jaar de bevoegdheid wordt toegekend om bepaalde voorbehouden handelingen te verrichten.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Patiënten, cliënten en beroepsbeoefenaren in de zorg (in het bijzonder mondhygiënisten en tandartsen).

Verwachte effecten van de regeling

In een experimenteerperiode van vijf jaar moet voldoende informatie beschikbaar komen om te kunnen beoordelen of mondhygiënisten daadwerkelijk in staat zijn zelfstandig de in de amvb aangewezen voorbehouden handelingen te verrichten. Aan de hand van het experiment zal beoordeeld worden of het beroep van mondhygiënist op grond van artikel 3 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg gereguleerd zal worden.

Doel van de consultatie

De consultatie vindt plaats om belangstellenden te informeren over en de gelegenheid te bieden om een reactie te geven op de ontwerp-amvb en de nota van toelichting.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op alle onderdelen kan worden gereageerd.

Meer informatie