Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Wijziging Tijdelijk besluit postbezorgers 2011

De reikwijdte van het Tijdelijk besluit postbezorgers 2011 wordt gewijzigd. Hierdoor vallen ook banen van de doelgroep van de banenafspraak die op basis van een uitzendovereenkomst werken binnen de reikwijdte van het minimumpercentage van 80%.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
09-03-2018
Einddatum consultatie
06-04-2018
Status
Gesloten
Type consultatie
AMvB
Organisatie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen
Arbeidsvoorwaarden

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Postvervoerbedrijven, postbezorgers

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Met de voorgestelde wijziging wordt geregeld dat uitzendovereenkomsten van postbezorgers die zijn opgenomen in het doelgroepregister banenafspraak kunnen worden meegeteld voor de 80%-norm in het Tijdelijk besluit. Postvervoerbedrijven die gebruik maken van mensen met een arbeidsbeperking op basis van een uitzendovereenkomst, zullen moeten nagaan of sprake is van de doelgroep van de banenafspraak en quotumregeling.

Voor postbezorgers betekent de wijziging dat, indien zij een uitzendovereenkomst hebben, zij alleen meetellen voor de 80%- norm uit het Besluit indien zij onder de doelgroep van de banenafspraak vallen

Waarop kunt u reageren

De wijziging van de reikwijdte van het Tijdelijk besluit postbezorgers 2011.

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Uitleg over wat IAK vragen zijn

Externe bronnen

Acties

Delen regeling