Initiatiefwet vergroten beslissingsruimte gemeenten bij terugvordering bijstand

Deze initiatiefwet geeft gemeenten meer beleidsvrijheid om te beslissen of zij bijstand terugvorderen en een boete opleggen bij schending van de inlichtingenplicht. Op dit moment zijn gemeenten verplicht tot terugvordering en boete bij schending van de inlichtingenplicht, ook als dit onbedoeld was. Dit zorgt voor schrijnende situaties. De menselijke maat ontbreekt. Deze initiatiefwet geeft gemeenten de ruimte om zelf een afweging te maken, door een kan-bepaling te maken van de verplichtingen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 02-03-2021
Einddatum consultatie 30-03-2021
Status Gesloten
Type consultatie Initiatiefwet
Organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Deze initiatiefwet heeft gevolgen voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen en voor gemeenten, aangezien zij de Participatiewet uitvoeren.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Gemeenten krijgen meer beslissingsruimte om de menselijke maat toe te passen bij het terugvorderen van bijstand en bij het opleggen van een boete. Voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen heeft dit tot gevolg dat zij niet direct met terugvordering of boete te maken krijgen als zij een foutje maken ten aanzien van de zogenaamde inlichtingenplicht. Er komt meer oog voor de specifieke situatie van betrokkene.

Waarop kunt u reageren

Reacties zijn welkom op alle onderdelen van de initiatiefwet.

Downloads