Telemarketing

Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de invoering van een opt-in-systeem voor telemarketing.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 04-07-2019
Einddatum consultatie 15-08-2019
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Economie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Deze wetswijziging heeft effect op natuurlijke personen die telemarketing ontvangen, en op opdrachtgevers en opdrachtnemers van telemarketing gericht op natuurlijke personen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

In het voorgestelde opt-in-systeem zijn ongevraagde uitgaande telefonische spraakoproepen met commerciële, ideële of charitatieve doeleinden gericht op natuurlijke personen niet langer toegestaan.

Natuurlijke personen hoeven geen actie te ondernemen om verzet aan te tekenen tegen telemarketinggesprekken. Onduidelijkheid rondom wettelijke instrumenten om natuurlijke personen te beschermen tegen telemarketing wordt weggenomen. Irritatie en onbegrip als gevolg van telemarketing wordt verminderd en de privacy van natuurlijke personen wordt beter beschermd.

Organisaties die via telemarketing een aanbod doen aan natuurlijke personen, of de organisaties die dit als opdrachtnemer voor hen doen, ondervinden naar verwachting in meer of mindere mate negatief effect van de invoering van een opt-in-regime. Deze organisaties dienen voortaan toestemming te verkrijgen voor telemarketing.


Waarop kunt u reageren

U wordt uitgenodigd te reageren op het wetsvoorstel, of delen daarvan. Op basis van de reacties tijdens de internetconsultatie kan het wetsvoorstel worden aangepast

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

  • Consumentenonderzoek telemarketing

Externe bronnen

Telecommunicatiewet

Bron: wetten.overheid.nl