Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode, onderdeel toegangsregulering replicatiebelemmeringen

Dit voorstel strekt tot wijziging van de Telecommunicatiewet ter implementatie van de Telecomcode en ziet specifiek op de bepalingen over toegangsregulering in geval van replicatiebelemmeringen. Het Europeesrechtelijk verankeren van deze specifieke vorm van toegangsregulering was voor Nederland tijdens de Europese onderhandelingen een belangrijke wens. Gegeven dit belang en omdat het een nieuw onderwerp betreft, wordt er voor gekozen om dit onderdeel apart te consulteren.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 18-04-2019
Einddatum consultatie 20-05-2019
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Markttoezicht ICT

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- gebruikers van elektronische communicatiediensten: consumenten en bedrijven
- rechthebbenden van netwerken of aanbieders van elektronische communicatiediensten en -netwerken

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Verwacht wordt dat, indien het instrument van toegangsregulering toegepast zal worden, dit het belang van eindgebruikers (zowel consumenten als zakelijk) zal bevorderen doordat (meer) concurrentie kan zorgen voor lagere tarieven, betere kwaliteit en voor meer keuze.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op het wetsvoorstel en toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    Beantwoording IAK Regulering bij replicatiebelemmeringen

Externe bronnen

Te implementeren regeling Richtlijn tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie

Bron: eur-lex.europa.eu
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling