Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam M Groeneveld
Plaats Harderwijk
Datum 1 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Er is geen goed onderzoek gedaan naar de gezondheids gevolgen van 5G. Normen worden veel te laag aangehouden. 5G is zeer slecht voor mens en dier. De gezondheid van mensen is blijkbaar minder belangrijk dan technologische hoogstandjes zoals zelfrijzende auto’s die niemand kan betalen? Mijn jonge kinderen zijn de volwassenen van de toekomst maar zij moeten wel gezond kunnen opgroeien. Ik wil geen 5G zendmast op een lantaarnpaal vlak voor mijn deur! In het buitenland zijn de stralingswaarden voor scholen veel lager dan in NL. Wij moeten ook veel voorzichtiger zijn met onze gezondheid, belangrijk voor nu en de toekomstige generatie.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht