Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Met dit wetsvoorstel wordt Richtlijn 2018/1972 van 11 december 2018 tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie geïmplementeerd.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 8 maart 2022

De Wet implementatie Telecomcode (Staatsblas 2022, nr. 83) is op 2 maart 2022 in werking getreden.

In werking getreden, 8 maart 2022

De Wet implementatie Telecomcode (Staatsblad 2022, nr. 83) is op 2 maart 2022 in werking getreden.

Link toegevoegd, 8 maart 2022

Publicatie Staatsblad

Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer, 22 juni 2021

Het wetsvoorstel (35 865) is op 21 juni 2021 bij de Tweede Kamer ingediend voor parlementaire behandeling.

Consultatie rapport gepubliceerd, 17 december 2020

Het wetsvoorstel waarmee de Telecomcode wordt geïmplementeerd, is door het Kabinet naar de Raad van State gezonden. Als het advies van de Raad van State is ontvangen en verwerkt, kan het wetsvoorstel worden ingediend bij de Tweede Kamer. Het is de bedoeling het wetsvoorstel in het tweede kwartaal van 2021 bij de Tweede Kamer in te dienen.

Zoeken
Uitgebreid zoeken