Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam A S
Plaats Poortugaal
Datum 7 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Wat heeft artikel 113 en de vraag hierover te maken met het feit dat 5G gewoon door onze strot geduwd gaat worden zonder ZONDER enige langdurig onderzoek vooraf of het wel of niet zo goed is voor onze gezondheid??? 1,2,3 en 4G zijn al funest voor onze gezondheid, op vele plekken waar zendmasten staan zijn kankerclusters gekomen, 5G is nog veel erger, wan thet kan zomaar zijn dat er een antenne bovenop de lantaarnpaal komt te staan die vrijwel RECHT VOOR MIJN SLAAPKAMERRAAM staat. Dat betekent dat niet alleen overdag constante gevaarlijke straling binnenkomt, mara OOK 's nachts. Dat kost nachtrust EN mijn gezondheid. Ik wil dat je als bewoner kan aankaarten bij de gemeente dat dergelijk antennes dan gewoon verwijderd MOETEN worden en dat gemeenten daar gehoor aan moeten kunnen geven ipv de verplichte meewerken voor de uitrol. Als een gemeente vindt dat er te weinig onderzoek is gedaan naar de gezondheidseffecten dan moeten zij kunne nweigeren mee te doen tot er WEL duidelijkheid is.
IK en vele anderen met mij willen GEEN 5G. 4G is goed genoeg, ik wil LEVEN en niet continue bestraald worden wat nu ook al gebeurt, met 5G is dat toentallen keer erger. Denk een keer aan onze gezondheid en NIET aan het grote geld wat je van de bedrijven krijgt.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht