Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam A.H.A. de Cock
Plaats Gouda
Datum 2 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Dit wetsvoorstel lijkt vooral gericht op de mogelijke voordelen voor de economie en houdt geen enkele rekening met de risico’s van EMV voor de volksgezondheid en de gevolgen voor het klimaat.

Ik heb EHS. Voor mensen met EHS zal aanname van het wetsvoorstel zeer ernstige gevolgen hebben. Uitrol van 5G betekent antennes om de 200 meter. Elektrogevoeligen moeten afstand houden van bronnen van EMV. Hoe moeten ze dat doen als de antennes overal staan? Nu al moet ik als elktrogevoelige noodgedwongen een sociaal geïsoleerd leven leiden en ben desondanks vaak ziek. Als ik me niet sociaal zou terugtrekken was ik voortdurend heel erg ziek. Uitrol van 5G zou dit voor mij en andere mensen met EHS allemaal nog veel erger maken. Hier houdt u geen enkele rekening mee.
De gevolgen voor de gezondheid van mensen die (nog) niet elektrogevoelig zijn, zijn onbekend. 5G is niet getest op risico’s voor de gezondheid. Mensen worden hierdoor tot proefdieren gemaakt. U verdedigt dit door te verwijzen naar de internationaal zeer discutabele ICNIRP normen.

Gemeenten krijgen via het wetsvoorstel de verplichting om aan de uitrol mee te werken en mogen geen antennes weigeren met een beroep op de volksgezondheid. Met het buitenspel zetten van gemeenten kiest u voor een zeer ondemocratische invulling.

Naast de risico’s voor de volksgezondheid is er de zekerheid van een grote toename van het energieverbruik door het nog intensiever datagebruik door 5G. Het verbruik van datacentra zal door 5G stijgen tot bijna 10% van het wereldwijd verbruik (https://www.nature.com/articles/d41586-018-06610-y). Dit is volstrekt in strijd met het beleid om CO2 terug te dringen.

Wat betreft de gevolgen voor de uitrol van 5G noemt de overheid alleen maar voordelen. Bovenstaande punten zijn belangrijke negatieve gevolgen van de invoering van 5G. Deze nadelen zouden zwaarder moeten wegen dan de genoemde voordelen. De maatschappij en de burgers kunnen prima zonder 5G. Snel internet kan veel veiliger via glasvezel en bekabeling. Het mogelijk voordeel van 5G in ambulances weegt absoluut niet op tegen de enorme nadelen van de overal aanwezig antennes voor de volksgezondheid. 5G kan zo overigens ook negatieve gevolgen hebben voor de economie.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht