Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam - (Ervaringsdeskundige R. Luttikhold)
Plaats DE HEURNE
Datum 19 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Totaal buiten de maatschappij gezet door het toestaan van GSM antennes op de kerktoren waar we niet wetend onder kwamen te wonen. Twee leden van ons gezin werden onwel waarvan de zoon redelijk hersteld is. Is het met de uitrol van 5G de bedoeling soms dat heel Nederland uitgeschakeld wordt? Iedereen komt dan in de nabijheid van een mast te wonen. Het gevolg zal zijn: weg economie omdat er niemand overblijft zonder flinke lichamelijke klachten. Is dat de opzet?
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht