Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Mr Y Michielsen
Plaats Hulst
Datum 9 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Voor het plaatsen van small cells dient een goedkeuring van omwonenden te worden gevraagd die binnen het bereik wonen of een eigendom hebben dat binnen het bereik ligt van deze small cells. Van zodra iemand hier geen goedkeuring voor geeft of zijn goedkeuring intrekt kan de small cell niet worden geplaatst / dient deze te worden verwijderd. Het is duidelijk dat men met small cells doelt op de uitrol van 5G. De gevolgen van deze technologie zijn niet voldoende onderzocht en zelf al wordt het 'onafhankelijk' onderzocht, het in het wilde weg plaatsen van small cells heeft extreme gevolgen voor de leefbaarheid en gezondheid van de mens, dier en milieu. De stralingsdruk is nu al zodanig groot dat er problemen opduiken die men niet direct relateert met de huidige draadloze technologieën, 5G doet daar nog een serieuze schep bovenop. Men dient zich serieus de vraag te stellen of de huidige communicatietechnologie nog toereikend is om verder te ontwikkelen zonder desastreuze gevolgen. Deze op microgolven gebaseerde technologie is niet optimaal compatibel met de elektromagnetische celbiologie. Het nog eens versterken van deze microgolven door het plaatsen van small cells is een stap te ver. Dit heeft ontegensprekelijk gevolgen voor de gezondheid, zodoende voor de ziekenzorg en dus ook de economie en het draaien van de samenleving. Ik verwijs hierbij naar het onafhankelijk onderzoek dat al is gevoerd (https://the5gsummit.com).
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht