Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam ME van den Broek
Plaats Den Andel
Datum 1 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
er nog maar weinig plek over voor mensen die gezondheidshinder ervaren door straling. En zelfs als je geen gezondheidshinder ervaart, dan heb je in ieder geval geen keuzevrijheid meer om nog te wonen en leven in een stralingsarme omgeving. ook ik heb nu al problemen ondervonden door te lange blootstelling aan wifi, ik vrees het moment dat ik er niet meer aan kan ontkomen doordat het overal 'straalt'. Ik vind het zeer onverantwoord om de uitrol van 5G er nu door te drukken. Er is onvoldoende bewijs dat het geen schadelijke effecten geeft op lange termijn. De economische belangen worden boven gezondheidheidsrisico's voor mens, dier en natuur gesteld. Ik wens voor mijn dochter een mogelijkheid om stralingsvrij te kunnen opgroeien zolang zij niet zelf daar bewust voor kan kiezen.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht