Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam drs .drs. ing. H.J.K. Gierkink
Plaats Uitwijk
Datum 8 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Ongelooflijk dat de Nederlandse overheid iets wil implementeren waarvan nu al duidelijk is dat dit schadelijke effecten heeft voor de volksgezondheid en de natuur. De stralingsbelasting is nu al zeer hoog en die wordt nog hoger en je kunt er nergens meer aan ontsnappen. Wie wil dit eigenlijk? Wat is het doel? Wat voor een regering ben je als je bewust ziekmakers door je hele land zetten. 5G NEE
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht