Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Snoei voor Bloei (bacc G.J.W. Schöttelndreier)
Plaats Zeist
Datum 8 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Beste overheid, ik mis stap 0: namelijk dat u de bevolking vraagt of we überhaupt wel 5G willen.
Ik niet!
Voor 5G moeten veel meer zendmasten geplaatst worden, om de tweehonderd meter ofzo. Bomen moeten gekapt als ze de straling tegenhouden.
De miljarden die dat kost, plus de miljardenopbrengst van de frequentieveilingen door u, onze overheid, moeten opgebracht gaan worden uit nog meer mobiel dataverkeer. Kinderen raken nu al verslaafd. Digitale zombies met grote CO2-uitstoot.
Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.
Vriendelijke groet, Jelle Schöttelndreier.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht