Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Marieke van der Leije (5G Schadelijk voor Mens en Milieu M van der)
Plaats Laren
Datum 9 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Het uitrollen van 5G is schadelijk voor mens en dier. Het zal dramatische gevolgen hebben voor alle mensen op de planeet.
Er zijn duizenden wetenschappelijke onderzoeken gedaan waaruit blijkt dat 5G schadelijk is voor onze aarde: waarom wordt hier niet naar gekeken?
Als dit besluit niet in her-overweging wordt genomen, zullen we hier allemaal de gevolgen van ondervinden. Op psychisch, lichamelijk en emotioneel vlak zullen we drastische gevolgen ondervinden.
Laten we onze ogen open houden voor de realiteit, dat 5G niet te vergelijken is met 3G of 4G, maar een WAPEN is.

Bijlage