Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam BJ Okma
Plaats Lelystad
Datum 8 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Ik ben vooral tegen de uitrol van 5G omdat het tegen de wil van een groot deel vd bevolking ingaat terwijl ook een groot deel niet eens voor of tegen kan zijn omdat ze niet eens weten wat 5G is. Er wordt nauwelijks iets over losgelaten door mainstream media terwijl het onze leefomgeving drastisch zal veranderen. Honderden onafhankelijke onderzoeken hebben aangetoond dat elektromagnetische straling schadelijk is. Miljoenen mensen hebben al gezondheidsproblemen opgelopen hierdoor. En straks staat/hangt er om de 50 meter zo’n installatie als t doorgaat! En privacy dan?! En toch willen ze gemeentes gaan verplichten. Om deze en nog vele andere goede redenen ben ik hier tegen.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht