Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam M.H.F. Smeets
Plaats Maastricht
Datum 7 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
De uitrol van 5G baart mij werkelijk zeer ernstig zorgen.
Op de eerste plaats vanwege te verwachten negatieve gezondheidseffecten voor mens en planeet.
Vóór de uitrol van 5G dient onomstotelijk en wetenschappelijk vastgesteld te worden dat 5G -ook en met name op de lange termijn- GEEN negatieve invloed heeft op de gezondheid.
Daarnaast strookt de wijze waarop de invoer van 5G van bovenaf wordt doorgeduwd en afgedwongen niet met een democratische samenleving.
Ik wens een veilige, eerlijke en gezonde toekomst voor met name mijn kinderen en kleinkinderen. En hoop dat u het tij zult keren,

Met vriendelijke groet,
Marleen Smeets


Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht