Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam D. Bijl
Plaats Berkhout
Datum 2 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Wij willen wij u laten delen in onze ongerustheid m.b.t. de voorgestelde implementatie van het 5G netwerk in Aalten.

Diverse betrouwbare bronnen en wetenschappers hebben hun bezwaren nauwkeuriger geformuleerd dan wij dat kunnen, verwijzingen naar die bronnen treft u dan ook bijgaand aan.

Wel valt er nog aan toe te voegen dat zelfs verzekeringsmaatschappijen zich al indekken tegen claims n.a.v. stralingsschade:

Lloyd's of London sluit elke aansprakelijkheidsdekking voor claims uit;

"Direct of indirect voortkomend uit, voortkomend uit of bijgedragen door elektromagnetische velden, elektromagnetische straling, elektromagnetisme, radiogolven of ruis." (Uitsluiting 32)

Los van de mogelijke gezondheidsbezwaren m.b.t. de mens, zijn er ook nog rapporten over de invloed op het insecten leven, met name waar het het oriëntatie vermogen betreft van bijen.

Daarom zijn we van mening dat iets dat tot dusver nog zo slecht is onderzocht, geen massale uitrol mag krijgen, zodat men zich niet op het 'point of no return' principe zal kunnen beroepen vanwege alles wat er dan al is geïnvesteerd.

Eerst op kleine schaal een grondig lange termijn onderzoek, en dan nog maar eens kijken.......

Wij hopen dat uw fracties en college de vrijheid zullen nemen om zelf een standpunt te bepalen en zich niet laten beïnvloeden door de kennelijke druk waarmee de overheid deze ontwikkeling er door wil krijgen.


Een heel vriendelijke groet,

D. Bijl
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht