Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam L.R. Damsma
Plaats Zutphen
Datum 8 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Hierbij uit ik mijn zorgen over dit wetsvoorstel. Omdat nieuwe techniek jaren voorloopt op onze wetenschappelijke kennis erover, tasten we in het duister over de gezondheids- en milieu-effecten van 5G. Toch is al op belangrijke punten aangetoond dat 5G (net als 4G en 3G enz.) schadelijke effecten kan hebben voor mens en milieu. Vooruitgang is niet altijd meer technologie, maar gaat misschien wel eerder om meer welzijn. Een verplichte invoer van 5G walst volledig over deze belangrijke discussie heen, die wat mij betreft nog veel te weinig gevoerd is!
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht