Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Mevr. C.J. Mols
Plaats Voorschoten
Datum 13 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Mijn reactie: aan de overheid en allen die dit leest.
Het kan zo zijn dat er overwegingen zijn die mij boven mijn pet gaan en daarmee is meteen mijn eerste punt van kritiek gemaakt: Transparantie en Eerlijkheid. Waarom mogen we niet de echte reden weten van het uitrollen van 5G??? Waarom worden we klein gehouden als we verzoeken om er meer onderzoek naar te doen en wordt het weggewuifd alsof dat er niet toe doet? Als er indertijd onderzoek naar asbest en lood in benzine en verf ((DDT in de jaren 60- werd ineens aan derde wereldlanden “geschonken”) en ga zo maar door…))gedaan was waren daar geen slachtoffers van gekomen. De eerste slachtoffers voor 5G zijn al gevallen. Dat zijn de bomen die ruim baan moeten maken omdat het bereik van paal naar paal niet door hoge obstakels kan. Dus binnen ben je relatief veilig, maar buiten echt niet. Tip: Zet een aantal bomen in je tuin. De overheid heeft onze longen al zover uitgedund (ook voor de biobrandstof omdat er geen gas meer gewonnen mag worden) dat we straks allemaal in ademnood komen wel of geen 5G. Bij mijn onderzoek naar 5G op de site van de overheid werd ik van link naar link gestuurd, niet echt overzichtelijk en een wir war van korte stukjes. Onleesbaar. Het gebrek aan onderzoeks -resultaten geeft mij geen goed gevoel en er is dus ook geen wetenschappelijke onderbouwing voor de veiligheid van 5G. Dan kan zoiets niet geplaatst worden. Er bestaat nu nog steeds twijfel over werking van kruiden en homeopathie terwijl dat honderden jaren als DE manier van hulp was aan mensen. Hoe kan 5G dan in enkele jaren zomaar bij ons geïmplementeerd worden alsof het veilig is???????????????????????? Over de invloed van 5G is nog niet veel bekend. Wat er bekend is wordt onder het tapijt geschoven en niet verder onderzocht. Zeer verontrustende ontwikkeling. Dit kan pas geïmplementeerd worden, zonder al die bomen ervoor te hoeven kappen, zonder al die onduidelijke informatie erover, en wanneer veilig voor mens, dier, plant en atmosfeer. Gewoon helder en duidelijke info, daar hebben we recht op. Veiligheid in en om je woning en op straat, liefst zonder camera’s en volgsystemen. Gewoon omdat mensen het beste met elkaar voor hebben.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht