Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Drs. John Consemulder
Plaats Kudelstaart
Datum 8 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Zojuist zag ik de uitstekende lezing (5G) van Hugo Schooneveld voor de Haagse gemeenteraad (ik weet niet of deze al hier staat: https://www.youtube.com/watch?v=x2EmVACuwx4) Het argument wat altijd wordt gebruikt: er is geen causaal verband, er is geen bewijs, er moet meer onderzoek komen (de nieuwe sigaret, des, fluoride, asbest situatie: vertragen en uitstel vanwege de enorme belangen!). Waar blijft het voorzorg (en nazorg!)principe? Waarom zijn de aangetoonde biologische effecten niet genoeg reden om te zien dat er stress (en meer, aangezien het immuunsysteem aan de ene kant wordt verzwakt en soms juist 'hondsdol' wordt gemaakt, met allerlei gevolgen voor verstoring en opwekking en/of verergering van uiteenlopende mogelijke ziekten in het lichaam!) wordt opgewekt en aangemaakt? Zie ook hier: https://www.youtube.com/watch?v=6u963JaOCWE Er is ongelofelijk veel bewijs voor biologische effecten en schadelijke biologische effecten. En wat te denken van de indirecte en secundaire (of meer) effecten? De echte langetermijneffecten (kanker kan er bijvoorbeeld 30-50 jaar over doen om vanuit een latente situatie manifest te worden, en dit geldt voor heel veel chronische en zeer ernstige ziekten)? En wat te denken van de cumulatieve en synergetische effecten (hogere dosis aan blootstelling in de tijd, diverse permutaties aan interacties en wisselwerking met ander schadelijke stoffen, voeding en/of vaccinaties bijvoorbeeld)? Op deze wijze zijn wij het niet uitgevoerde (vanwege een gebrek aan bereidwilligheid om iets te willen vinden...) longitudinale langetermijn experiment. Wij zijn de laboratten, de proefkonijnen voor de volgende vooruitschuifpolitiek en symtoomverschuifkunde! Straling IS de nieuwe asbest! Alleen was asbest weliswaar zichtbaar, en kon je er maar beter van afblijven, bleek later. Maar straling kunnen we niet 'zien' (wel meten, maar is weten altijd meten en welk meetinstrument met welke normering passen we toe, welk 'bewijs' en voor welke argumentatie of verdediging zoekt men?) En voor extern opgelegde straling (de dect en wifi van de buren, de zendmasten, de verdere uitrol van draadloze technieken) kunnen we ons niet onttrekken, dat maakt het nieuwe asbest vele malen ernstiger, problematischer en schadelijker. Er moet NU wat gebeuren voor de uitrol van 5G. Samen staan we sterk!
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht