Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam D Huizinga
Plaats Garderen
Datum 8 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Resolutie 1815 die over gezondheid gaat wordt niet genoemd. Het voorzorgprincipe waar de Gezondheidsraad onze Regering meermaals op wees is nergens te vinden.
De nieuwe wet kent onaangename zijden zoals dat een centraal orgaan u straks kan verplichten een zendmast op uw huis of gebouw te plaatsen. Een adequate beroepsmogelijkheid ontbreekt en gezondheid wordt niet over gerept.
Uw gemeente en daarmee een heel deel van het democratisch bestel wordt buiten spel gezet.
Opmerkelijk zijn ook passages als de verplichting DAB+ radio's in voertuigen in te bouwen, DAB+ is digitale radio die volgens artsen duizenden keren biologisch actiever en schadelijker is dan gewone FM radio. Waarom mag een fabrikant geen keuze hebben?
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht