Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Dhr. F. Bossenbroek
Plaats Zaandam
Datum 2 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Een wetsvoorstel dat niet is gebaseerd op gedegen onderzoek en dat gevolgen heeft voor de gehele bevolking, mag absoluut geen doorgang vinden.
5G is aantoonbaar niet gezond, we zitten hier niet op te wachten. Als burger hebben we recht op stralingsarme gebieden, zodat we een keus hebben. Als dit wetsvoorstel aangenomen wordt, is er dus geen keus mee, en is democratie een uitgehold begrip (geworden). Wanneer wordt de burger serieus genomen?
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht