Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Dhr. J Hardam
Plaats Papendrecht
Datum 29 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Ik maak me zorgen over de schadelijke gevolgen van 5G , internationale wetenschappers waarschuwen al voor de gevolgen van 5G. In hoeverre is Nederland op de hoogte van de onderzoeken en schadelijke gevolgen??. Ik ben daarom tegen deze invoering van het 5G systeem zonder dat er aangetoond is dat er geen schadelijke effecten optreden voor mens en milieu. Maak niet weer de fout ( zoals bij pesticides ) om producten of systemen toe te staan terwijl er nog geen gedegen onderzoek is gedaan naar de gevolgen.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht