Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Gemeente Smallingerland (College B&W Gemeente Smallingerland College B&W Gemeente Smallingerland)
Plaats Drachten
Datum 4 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Hierbij willen wij gebruik maken van de mogelijkheid te reageren op het wetsvoorstel implementatie Telecomcode.

Als college constateren wij onder de inwoners van onze gemeente een toenemende onrust over de invoering van het 5G-netwerk. Deze onrust wordt met name veroorzaakt door vragen over de gezondheidsrisico's van het 5G-netwerk.

Wij zijn en voelen ons zeer verantwoordelijk voor de gezondheid en het welzijn van onze inwoners en dringen er daarom bij u op aan dat de implementatie en uitrol van het 5G-netwerk gepaard gaat met een zorgvuldige voorlichting en heldere, transparante communicatie richting onze inwoners, waarbij specifiek aandacht gegeven moet worden aan het geven van juiste informatie over de gezondheidsrisico's. Ook het duidelijk benoemen van verantwoordelijkheden en het vaststellen van een éénduidig aanspreekpunt in geval van klachten moet onderdeel uitmaken van deze voorlichting.